28/05/2017

Tư vấn và Dịch vụ thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Việt Nam

Tư vấn và Dịch vụ thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Việt Nam

 

Hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình cấp phép hoặc chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một chứng thư pháp lý chứng nhận về pháp nhân, ngành nghề hoạt động, vốn, thành viên hoặc cổ đông,…. Được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Điều chỉnh, thay đổi, bổ sung theo sát quá trình kinh doanh là khía cạnh pháp lý cần được thực hiện bởi tổ chức Tư vấn tối ưu và uy tín luôn mang lại hiệu quả và tin cậy.

QAGgroup xin giới thiệu dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh với các giải pháp tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp cùng các chính sách tối ưu dành cho Doanh nghiệp.Tư vấn thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

  • Thay đổi tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh
  • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Thay đổi cổ đông/Thành viên doanh nghiệp
  • Thay đổi mức vốn, cơ cấu, tỷ lệ góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ
  • Thay đổi, bổ sung Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh
  • Thay đổi các thông tin doanh nghiệp về thông tin cá nhân của Cổ đông/thành viên, số điện thoại, email, fax, website
  • Thay đổi/ bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật, chức danh người đại diện theo pháp luật
  • Thay đổi các thông tin về thuế của doanh nghiệp
  • Điều chỉnh thay đổi về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động,…

Với kinh nghiệm đã hỗ trợ các Khách hàng cá nhân, tổ chức trong hơn 10 năm trải nghiệm cung cấp dịch vụ là tổ chức Tư vấn uy tín; QAGgroup trân trọng giới thiệu dịch vụ này đến Khách hàng.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related