28/05/2017

Tư vấn và Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp

Tư vấn và Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp

 

Giải thể Doanh nghiệp là sự chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp trên thực tế bằng thủ tục hành chính bởi các lý do khách quan hoặc chủ quan trong quá trình hoạt động kinh Doanh của doanh nghiệp. Giải thể Doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy định pháp luật về trình tự giải thể quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các Luật sư và Chuyên viên Tư vấn của QAGgroup am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động giải thể Doanh nghiệp; đã hỗ trợ hàng trăm Khách hàng hoàn thành giải thể Doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Với dịch vụ giải thể doanh nghiệp chúng tôi Tư vấn các khía cạnh sau:

(i). Tư vấn về quy định pháp luật đối với hoạt động giải thể Doanh nghiệp;

(ii). Tư vấn lựa chọn phương án giải thể Doanh nghiệp phù hợp với thực tế kinh doanh, nguyên nhân giải thể của Doanh nghiệp tại thời điểm giải thể;

(iii). Tư vấn các vấn đề quản trị nội bộ Doanh nghiệp trước giải thể;

(iv). Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, trình tự tiến hành giải thể Doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;

(v). Đề xuất xây dựng và soạn thảo hồ sơ giải thể Doanh nghiệp đệ trình cơ quan có thẩm quyền;

(vi). Đại diện Khách hàng làm việc, theo dõi quá trình thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và tiếp nhận kết quả giải thể Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký và quản lý về Thuế và các cơ quan hữu quan;

(vii). Đại diện Khách hàng làm việc, theo dõi quá trình thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và tiếp nhận kết quả giải thể Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký và quản lý dấu pháp nhân;

(viii). Đại diện Khách hàng làm việc, theo dõi quá trình thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và tiếp nhận kết quả giải thể Doanh nghiệp tại cơ quan cấp đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi đã nhận được các ý kiến đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ, sự tin tưởng và ủy thác từ Khách hàng.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related