28/05/2017

Tư vấn và Dịch vụ Đăng ký công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

Tư vấn và Dịch vụ Đăng ký công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

Đối với mỗi sản phẩm, khi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối cung cấp đến người tiêu dùng không chỉ cần phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, sản phẩm đó còn cần phải tuân thủ những điều kiện cơ bản về chất lượng theo quy định pháp luật. QAGgroup giới thiệu Dịch vụ đăng ký, công bố chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn mang đến thuận lợi cho Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chuyên gia tư vấn của QAGgroup am hiểu quy định pháp luật và lĩnh vực sản xuất, phân phối luôn đưa ra các giải pháp hiệu quả tối ưu cho việc đăng ký, công bố chất lượng sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy phù hợp quy định pháp luật đối với các sản phẩm, dịch vụ công bố hoặc đăng ký.

(i). Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và lựa chọn giải phápđăng ký, công bố chất lượng phù hợp với sản phẩm theo quy định pháp luật

(ii). Đánh giá sơ bộ về sản phẩm, dịch vụ dự kiến công bố

(iii). Dự thảo hồ sơ, tài liệu công bố chất lượng sản phẩm theo quy định

(iv). Hướng dẫn, Tư vấn khách hàng chuẩn bị mẫu sản phẩm, xem xét các điều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn của sản phẩm, dịch vụ

(v). Đại diện khách hàng thực hiện công bố chất lượng sản phẩm và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền

(vi). Giám sát quá trình xem xét, thẩm định của Cơ quan Nhà nước về công bố chất lượng sản phẩm

(vii). Đào tạo và hướng dẫn quá trình phân phối sản phẩm, tiều dùng sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm trên thị trường

(viii). Giới thiệu, phát triển chuỗi hỗ trợ quá trình bán sản phẩm trên thị trường tại hệ thống của QAGgroup và thành viên thuộc QAGgroup

Vui lòng tham khảo chính sách Dịch vụ Tư vấn của Chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với Chuyên gia của Chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related