26/05/2017

Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh

QAGgroup cung cấp giải pháp phát triển và hoàn thiện ý tưởng kinh doanh sau:
(i). Phát triển giải pháp kinh doanh trên nền tảng các ý tưởng, đề xuất từ khách hàng; sáng tạo các ý tưởng kinh doanh mới và thúc đẩy hoàn thiện các ý tưởng này được ứng dụng trở thành các giải pháp thị trường, kinh doanh hoàn thiện,…
(ii). Thiết lập và cung cấp thông tin về thị trường/ngành/lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nhu cầu khách hàng,…
(iii). Thực hiện các báo cáo nghiên cứu đánh giá, đề xuất về khả năng thực thi đối với ý tưởng kinh doanh, dự định đầu tư, hợp tác,…
(iv). Cung cấp các giải pháp kết nối hợp tác, đầu tư giữa các tổ chức, cá nhân; thực hiện các thảm tra, đánh giá và tìm hiểu về khách hàng và đối tác nhằm phục vụ mục tiêu kinh doanh,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

TƯ VẤN & DỊCH VỤ Related