26/05/2017

Tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi phát triển và cung cấp các dịch vụ về quản trị doanh nghiệp như sau:
(i). Giải pháp tổng thể về giám sát tuân thủ pháp luật trong hệ thống, với khách hàng và đối tác; ứng xử pháp lý có hiệu quả và khôn ngoan đối với hoạt động của doanh nghiệp,…
(ii). Tư vấn, thực hiện các báo cáo, công bố trước các cơ quan, tổ chức hữu quan như: công bố thông tin, đại diện truyền thông, báo cáo vụ việc/việc, đệ trình các công bố thông tin theo quy định,…
(iii). Phát triển giải pháp tổ chức, quản trị theo mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ công ty con phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,…
(iv). Giải pháp tổng thể đối với quản trị, cấp phép, chấp thuận sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bí quyết công nghệ, hệ thống khách hàng, hệ thống phân phối, các đối tượng sở hữu trí tuệ,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

TƯ VẤN & DỊCH VỤ Related