28/05/2017

Tư vấn Đăng ký kinh doanh – Đăng ký Doanh nghiệp tại Việt Nam

Tư vấn Đăng ký kinh doanh – Đăng ký Doanh nghiệp tại Việt Nam

 

Đăng ký Doanh nghiệp là dịch vụ chuyên sâu và hoàn toàn khác biệt tại QAGgroup. Từ hoạt động tư vấn, chúng tôi hiểu rằng gia nhập thương trường không là con đường trải hoa với bất cứ Doanh nghiệp nào.

QAGgroup giới thiệu gói dịch vụ Đăng ký kinh doanh – Đăng ký doanh nghiệp được nghiên cứu từ hoạt động quản trị đầy kinh nghiệm và cung cấp dịch vụ chất lượng đến cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

  • Tư vấn về quy định pháp luật liên quan đến đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp (không có vốn đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam
  • Tư vấn tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh
  • Tư vấn về cổ đông và thành viên góp vốn
  • Tư vấn về mức vốn, tỷ lệ góp vốn, thời gian và tiến độ góp vốn
  • Tư vấn về lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân)
  • Tư vấn và chứng nhận các giao kết cho việc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp
  • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các hồ sơ đăng ký kinh doanh
  • Đại diện khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh theo ủy quyền
  • Theo dõi, giám sát quá trình xử lý hồ sơ đảm bảo chấp thuận quá trình đăng ký kinh doanh doanh nghiệp
  • Chuẩn hóa quá trình hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp

QAGgroup liên kết với các đối tác hợp tác, dành gói dịch vụ Đăng ký kinh doanh – Đăng ký Doanh nghiệp tặng hóa đơn VAT/GTGT, Văn phòng phẩm, Phí dịch vụ Kế toán, Văn phòng dùng chung, chữ ký số,… không ngoài mục tiêu đồng hành từ những bước khởi sự đầu tiên nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng thực chất và hiệu quả bớt những khó khăn và rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Với dịch vụ Bán Hàng Cùng Khách Hàng, QAGgroup nhấn mạnh đến chuẩn mực dịch vụ và khác biệt khi đối tác lựa chọn QAGgroup là tổ chức cung cấp dịch vụ với các giải pháp tư vấn chất lượng nhất.

QAGgroup tư vấn lựa chọn loại hình Doanh nghiệp phù hợp với chiến lược kinh doanh; đặt tên Doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh; tổ chức quản trị; cơ cấu thành viên/cổ đông; cơ cấu vốn; dự thảo các hồ sơ pháp lý và đệ trình các hồ sơ trước các cơ quan hữu quan,…

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related