26/05/2017

Thiết kế và thay đổi giao diện Website QAGgroup – thúc đẩy dịch vụ chuyên nghiệp, nâng tầm Thương hiệu

Chính thức thiết kế và thay đổi giao diện Website Tập đoàn Toàn cầu QAG – QAGgroup hướng đến mục tiêu thúc đẩy dịch vụ chuyên nghiệp, nâng tầm Thương hiệu.

Website QAGgroup tập trung giới thiệu tổng thể các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn đang cung cấp; đồng thời là kênh truyền thông đầy đủ cho các nhãn hàng, các Công ty thành viên thuộc QAGgroup và các Công ty liên kết.

Với việc nâng cấp và thay đổi giao diện website, Chúng tôi tập trung giới thiệu và phát triển ba nhóm sản phẩm chính gồm Dịch vụ và Tư vấn Luật, Kinh doanh và Doanh nghiệp, Truyền thông và Thương hiệu, trong đó Dịch vụ và Tư vấn Luật là cốt lõi giúp Chúng tôi không chỉ làm việc cùng các Khách hàng với vai trò là Luật sư – một tổ chức tư vấn uy tín. Hơn thế, đó còn là cơ hội giúp chúng tôi hợp tác với các Khách hàng và đối tác là một bên mua dịch vụ của chính Khách hàng, bán sản phẩm dịch vụ cho chính khách hàng. Qua đó giúp Chúng tôi có được những chia sẻ và thấu hiểu Khách hàng sâu sắc hơn.

Khách hàng và Đối tác thường xuyên của Chúng tôi là các tổ chức, Doanh nghiệp, các Hiệp hội,… QAGgroup đã nghiên cứu và giới thiệu chương trình “Chăm sóc bền lâu, tri ân mãi mãi” là chương trình được QAGgroup thiết kế dành riêng cho Khách hàng, Đối tác đã và đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn thuộc hệ thống QAGgroup, các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các nhãn hàng dịch vụ cao cấp,… Đây là chương trình thường kỳ thể hiện ghi nhận sâu sắc của Chúng tôi đối với cộng đồng các Khách hàng và Đối tác trong quá về hợp tác, sử dụng dịch vụ.

Tại website Chúng tôi giới thiệu Dịch Vụ Tiêu Biểu là các sản phẩm, dịch vụ thường xuyên do hệ thống QAGgroup cung cấp. Với việc thấu hiểu Khách hàng, QAGgroup đã phát triển hình thức dịch vụ theo gói tối ưu hoá giá trị gia tăng từ sản phẩm, dịch vụ chính khi đăng ký và được QAGgroup tư vấn.

Thông qua nghiên cứu sản phẩm, Chúng tôi cũng đã phát triển các dịch vụ theo chuỗi và hợp tác với đối tác liên kết uy tín thực sự mang lại tiện dụng an tâm dành cho Khách hàng. QAGgroup khẳng định uy tín và tính chuyên nghiệp với việc thiết lập quy trình, quản lý chất lượng dịch vụ, giám sát quá trình thực hiện hình thành hệ thống dịch vụ hoàn thiện đầu tiên tại Việt Nam.

Sự Kiện Related