26/05/2017

QAGBRAND – Khát vọng đẳng cấp Thương hiệu Việt

QAGBRAND

Thương hiệu tại Việt Nam đã dần được quan tâm và chú trọng; đặc biệt với các tổ chức kinh tế và Doanh nghiệp – Ý thức được Thương hiệu trở thành điều kiện sống còn khi các điều kiện khác về sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, thị trường,… trở nên bão hòa. Thương hiệu luôn giúp cho các sản phẩm, dịch vụ vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khủng hoảng và phát triển. Và dường như, trong cùng phân khúc, sản phẩm, dịch vụ; với các sản phẩm có Thương hiệu thì luôn miễn nhiễm với suy giảm – dù trong khủng hoảng.
QAGBRAND tự hào là nhãn hiệu dịch vụ độc quyền được sáng tạo và phát triển bởi Tập đoàn Toàn cầu QAG – QAGgroup.
Chúng tôi sở hữu những thành tựu về chất lượng dịch vụ tốt, những chuẩn mực dịch vụ uy tín và tối ưu từ QAGgroup; những trải nghiệm rất thực tế trong hoạt động trong hoạt động kinh doanh và thương trường.
Từ giá trị cốt lõi của Tập đoàn Toàn cầu QAG “tất cả vì giá trị đích thực của bạn”, QAGBRAND được định vị nhằm phát triển dịch vụ về Thương hiệu với mục tiêu “Khát vọng đẳng cấp Thương hiệu Việt”.
Chúng tôi được làm việc với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và luôn không không ngừng nỗ lực để thấu hiểu nhu cầu của Khách hàng; luôn sáng tạo để có những giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất dành cho Khách hàng.
Việt Nam với những sản phẩm tốt xuất khẩu ra toàn cầu; chúng ta có những người lao động cần cù; những người nông dân chăm chỉ; chúng ta có những con người tràn đầy khát vọng,…. Nhưng tại sao chúng ta không có những sản phẩm, những dịch vụ, những hàng hóa, những Thương hiệu đẳng cấp và vang danh thế giới? Để khi nói đến một sản phẩm, dịch vụ nào đó người tiêu dùng nghĩ ngay đến một Việt Nam – như đã từng biết đến – một Việt Nam anh hùng chống giặc và thắng giặc?
QAGBRAND cống hiến cho những điều bình dị và mong ước cơ bản đó.
QAGBRAND – Khát vọng đẳng cấp Thương hiệu Việt.

___ QAGgroup ___

GIỚI THIỆU Related