26/05/2017

HOADONTHUE.COM – Một Thương hiệu Dịch vụ Cao cấp thuộc QAGgroup

HOADONTHUE.COM là nhãn hàng được sáng tạo và phát triển bởi Tập đoàn Toàn cầu QAG – QAGgroup. HOADONTHUE.COM không chỉ là một sản phẩm, dịch vụ;  hơn thế, chúng tôi thúc đẩy và phát triển tối đa các giải pháp nhằm mang lại những cảm nhận, những giá trị hoàn toàn khác biệt bởi những giá trị gia tăng tốt nhất, độc đáo nhất được tích hợp.
Trên hết, HOADONTHUE.COM cung cấp các giải pháp tối ưu nhất không chỉ cho hóa đơn, chứng từ của các doanh nghiệp, tổ chức,… mà lớn hơn là giá trị, thương hiệu của khách hàng, đối tác luôn được bảo vệ, tôn vinh. HOADONTHUE.COM làm gia tăng hình ảnh thương hiệu của khách hàng và đối tác từ chính dịch vụ in ấn, bảo mật, xác thực, và truyền thông được thực hiện có uy tín.
HOADONTHUE.COM xác định nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ, bảo mật, chống giả,… bởi vậy, chúng tôi đã nhận được hỗ trợ pháp lý tư vấn từ Văn phòng Luật sư QAG Việt Nam (QAGLAW). Đồng thời, sử dụng giải pháp tiếp cận truyền thông bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Medadver Việt Nam (MEDADVER); qua đó phục vụ khách hàng tốt nhất và toàn diện nhất.
Tập đoàn toàn cầu QAG – QAGgroup trân trọng giới thiệu Nhãn hiệu Dịch vụ Cao cấp HOADONTHUE.COM – Khác biệt cho thành công lớn.

___ QAGgroup ___

GIỚI THIỆU Related