26/05/2017

Dịch vụ và giải pháp khảo sát và nghiên cứu thị trường

Chúng tôi cung cấp dịch vụ về khảo sát và nghiên cứu thị trường như sau:
(i). Tìm kiếm, thiết lập và phân tích về thông tin thị trường/ngành/lĩnh vực phù hợp với nhu cầu khách hàng cho mục tiêu kinh doanh,…
(ii). Tiến hành các nghiên cứu, đánh giá, phân tích về thị trường, ngành, lĩnh vực kinh doanh, đầu tư,…
(iii). Thực hiện các khảo sát về địa điểm kinh doanh, đầu tư; ngành, lĩnh vực dự định đầu tư, hợp tác; các báo cáo về văn hóa kinh doanh, văn hóa tiêu dùng/sử dụng dịch vụ,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

TƯ VẤN & DỊCH VỤ Related