26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Thương mại

QAGgroup đã và đang tư vấn các giải pháp về pháp luật thương mại như sau:
(i). Tư vấn pháp luật liên quan đến các giao dịch thương mại phù hợp với hình thức, lĩnh vực hoạt động của thương nhân,…
(ii). Soạn thảo, đề xuất các tài liệu, hợp đồng thương mại nhằm đạt ưu thế tối ưu trước các đối tác như: hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý, hợp đồng hợp tác kinh doanh,…
(iii). Tư vấn, đại diện khách hàng đàm phán với khách hàng, đối tác liên quan đến các giao dịch thương mại,…
(iv). Thực hiện các dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại trước các cơ quan có thẩm quyền như: đăng ký nhượng quyền, đăng ký lưu hành sản phẩm, đăng ký cấp phép nhập khẩu sản phẩm,…
(v).  Cung cấp ý kiến pháp lý, đại diện khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp thương mại, đại diện khách hàng trong các tiến trình tố tụng tại các cơ quan tài phán có thẩm quyền,…

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related