26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Thuế và Tài chính

Chúng tôi tư vấn về pháp luật thuế và tài chính với các lĩnh vực chính như sau:
(i). Các đánh giá và ý kiến pháp lý liên quan đến lĩnh vực thuế như: thuế giá trị gia tăng/VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất, nhập khẩu,…
(ii). Tư vấn pháp luật về thuế cho các tổ chức, cá nhân tại thời điểm kinh doanh hoặc trong quá trình hoạt động,
(iii). Đại diện, hỗ trợ khách hàng đệ trình các hồ sơ xin ưu đãi thuế, miễn, giảm, hoàn thuế tại cơ quan/tổ chức có thẩm quyền,…
(iv). Tư vấn, đại diện khách hàng trong các giao dịch với các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực Thuế, Tài chính nhằm đệ trình hoàn thiện các cấp phép, chấp thuận phù hợp theo quy định pháp luật,…
(v). Cung cấp các giải pháp pháp lý, đại diện khách hàng trong các tranh chấp từ hoạt đông sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực tài chính, Thuế trước các cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức hữu quan,…

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related