26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Lao động

Các vấn đề về pháp luật lao động được QAGgroup cung cấp như sau:
(i). Chúng tôi tư vấn pháp luật lao động bao gồm: hợp đồng lao động, quá trình tuyển dụng lao động, quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động trong quá trình làm việc,…
(ii). Soạn thảo các tài liệu áp dụng trong quan hệ lao động như: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế, thỏa thuận bảo mật bí quyết/bí mật kinh doanh,…
(iii).  Đại diện khách hàng thương lượng, đàm phán về lao động, tranh chấp lao động, hòa giải tranh chấp lao động,…
(iv). Ý kiến tư vấn về khía cạnh pháp lý liên quan đến chính sách đối với người lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và bồi thường thiệt hại,…
(v). Đại diện khách hàng trước các cơ quan hữu quan trong tranh chấp lao động, yêu cầu bồi thường, giải quyết liên quan đến tranh chấp lao động,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related