26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp tư vấn pháp luật Doanh nghiệp với hoạt động chính sau:
(i). Tư vấn, thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp/tổ chức, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm,…
(ii). Tư vấn, thực hiện dịch vụ thay đổi, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi, giải thế, phá sản doanh nghiệp; đại diện khách hàng thực hiện dịch vụ, đàm phán nhằm hợp nhất, chia tách, sáp nhật, chuyển đổi, giải thể, phá sản,…
(iii). Tư vấn, đại diện khách hàng đàm phán, hỗ trợ khách hàng trong quyết định đầu tư, mua, bán, cho thuê, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related