26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Đầu tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư với các khía cạnh chính sau:
(i). Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,…
(ii). Tư vấn và phân tích pháp lý về góp vốn, mua cổ phần, liên doanh liên kết của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chuyển nhượng vốn, cổ phần thuộc doanh nghiệp/tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related