26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Bất động sản và Xây dựng

Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ về pháp luật bất động sản và xây dựng với hoạt động chính sau:
(i). Chúng tôi đưa các ý kiến pháp lý về dự án đầu tư, bất động sản, xây dựng;
(ii). Tư vấn các khía cạnh pháp lý về đầu tư, kinh doanh, giao dịch và hoạt động liên quan đến bất động sản, xây dựng như: lập dự án đầu tư bất động sản, thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, chuyển nhượng vốn liên quan đến chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất,…
(iii). Tư vấn, đại diện khách hàng đàm phán mua, bán, cho thuê, ký gửi, ủy thác, cho thuê nhà/bất động sản; văn phòng cho thuê,…
(iv). Cung cấp giải pháp quản lý, khai thác giá trị thương mại bất động sản, văn phòng, nhà,… (quản lý văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở,…),…
(vi). Tư vấn, đại diện khách hàng đàm phán các hợp đồng/giao dịch liên quan đến bất động sản, xây dựng như: chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hợp đồng mua, bán nhà, văn phòng; quản lý nhà, văn phòng, quản lý bất động sản; cho thuê nhà, bất động sản,…
(vii). Tư vấn các  ý kiến pháp lý trong tranh chấp bất động sản, xây dựng, đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng bất động sản; trong các giao dịch liên quan đến đầu tư, chuyển nhượng, tặng cho,… bất động sản,…
QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related