26/05/2017

Dịch vụ tư vấn pháp luật Bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp giải pháp tư vấn pháp luật về bảo hiểm như sau:
(i). Tư vấn cho khách hàng trong các tranh chấp với đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) như: mua bảo hiểm nhân thọ, tài sản; thanh toán hợp đồng bảo hiểm; xác định nguyên nhân, sự kiện bảo hiểm theo hơp đồng bảo hiểm và theo quy định pháp luật,…
(ii). Cung cấp ý kiến và giải pháp pháp lý liên quan đến lựa chọn các hình thức bảo hiểm phù hợp với hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp của khách hàng,…
(iii). Tư vấn, đại diện khách hàng đàm phán, yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ điều khoản không tương thích trong hợp đồng bảo hiểm,…
(iv). Tư vấn pháp luật bảo hiểm liên quan đến hoạt động kinh doanh như: bảo hiểm đối với người lao động, người sử dụng la động, bảo hiểm nghề nghiệp; áp dụng chính sách bảo hiểm có hiệu quả đối với doah nghiệp, tổ chức sử dụng lao động,…

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

Dịch Vụ & Tư Vấn Luật Related