26/05/2017

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tư vấn về sở hữu trí tuệ như sau:
(i). Tư vấn, hướng dẫn xác lập các quyền về sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên miền, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả.
(ii). Tư vấn, đại diện đàm phán các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại; đại diện khách hàng đăng ký, xin phê chuẩn các hợp đồng chuyển giao, li xăng, nhượng quyền trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(iii). Tư vấn nhằm xác lập hệ thống bí mật kinh doanh của khách hàng; những thông tin, chương trình là bí mật kinh doanh của khách hàng . Tư vấn nhằm xác lập quyền chống cạnh tranh không lành mạnh hiệu quả cho khách hàng; giải pháp giải quyết bên thứ ba cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.
(iv). Tư vấn, đại diện khách hàng trong các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ như từ chối cấp văn bằng, phản đối cấp văn bằng. Đại diện khách hàng đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, giám định và kết luận về vi phạm đối tượng sở hữu trí tuệ. Yêu cầu bên vi phạm chấm dứt vi phạm. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(v). Đại diện khách hàng tham gia các tranh tụng tại tòa án có thẩm quyền trong các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư

Dịch Vụ Sở Hữu Trí Tuệ Related