26/05/2017

Dịch vụ cung cấp thông tin và thực hiện các báo cáo đánh giá

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin và báo cáo đánh giá với các hoạt động chính như sau:
(i). Thiết lập và ứng dụng các tiêu chí đánh giá phù hợp quy định pháp luật, qua đó thiết lập các báo cáo nghiên cứu về việc/vụ việc, ngành, lĩnh vực, các quy định có ảnh hưởng, tác động đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, hợp tác,…
(ii). Đệ trình các bác cáo, đánh giá theo yêu cầu về khách hàng và đối tác, về ngành, lĩnh vực, về khu vực hợp tác, đầu tư,..
(iii). Tư vấn, truy suất và thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin, thống kê,…

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

TƯ VẤN & DỊCH VỤ Related