28/05/2017

Dịch vụ đăng ký lập Trường mầm non tư thục

Dịch vụ đăng ký lập Trường mầm non tư thục

 

Trường mầm non tư thục là loại hình giáo dục ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức (gọi chung là chủ đầu tư) tự bỏ vốn thành lập. Các điều kiện về hoạt động cũng như trình tự thành lập trường mầm non tư thục phải đảm bảo và tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Với Dịch vụ Thành lập Trường Mầm non Tư thục QAGgroup tư vấn các khía cạnh sau:

(i). Tư vấn về quy định pháp luật đối với điều kiện, cơ chế hoạt động và thủ tục cấp phép Trường Mầm non Tư thục

(ii). Tư vấn lựa chọn phương án đầu tư thành lập trường phù hợp với điều kiện, năng lực tài chính và tư cách của chủ đầu tư trước khi thành lập trường

(iii). Tư vấn chuẩn bị các điều kiện về đất đai, vốn, cơ sở vật chất, giáo viên … trước khi thành lập trường

(iv). Tư vấn về tên trường, đề án thành lập và quy chế hoạt động của trường

(v). Tư vấn điều kiện, hồ sơ, trình tự tiến hành đăng ký cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền

(vi). Đề xuất xây dựng và soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền

(vii). Đại diện Khách hàng làm việc, tiến hành đăng ký hồ sơ cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền

(viii). Đại diện Khách hàng theo dõi quá trình thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và tiếp nhận kết quả cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền

Tại QAGgroup các Luật sư và Chuyên viên Tư vấn của chúng tôi ngoài khả năng am hiểu đầy đủ các quy định pháp luật đối với hoạt động thành lập trường mầm non tư thục, chúng tôi còn tự hào cung cấp các giải pháp một cách hệ thống và hoàn thiện trước, trong và sau thời điểm cấp phép thành lập và hoạt động.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related