28/05/2017

Dịch vụ Đăng ký cấp phép Trang tin điện tử và Mạng xã hội

Dịch vụ Đăng ký cấp phép Trang tin điện tử và Mạng xã hội

 

Hoạt động thông qua Trang tin điện tử và Mạng xã hội tại Việt Nam được khuyến khích. Quá trình bùng nổ thông tin trên mạng, trong đó có Trang tin điện tử và Mạng xã hội ngoài mặt tích cực còn có những tiêu cực ảnh hưởng to lớn đến chuẩn mực xã hội và quyền của cá nhân tổ chức.

Thực tế không thể phủ nhận, Mạng xã hội và Trang tin điện tử đã trở thành kênh giao tiếp phổ biến tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Tính mở, chia sẻ thông tin đa dạng, cập nhật gần như tức thời và không biên giới đã thực sự kéo gần nhân loại và chia sẻ tri thức, phản ánh rõ giá trị to lơn và tích cực của Internet.

Dưới góc độ Luật pháp và quản lý nhà nước, Mạng xã hội và Trang tin điện tử là các hình thức phải đăng ký với cơ quan quản lý nhằm đảm bảo quản lý nhà nước đối với các hoạt động tại các trang Mạng xã hội và Trang tin điện tử.

Gói dịch vụ tư vấn cấp phép trang tin điện tử và mạng xã hội được QAGgroup giới thiệu và thực hiện bao gồm:

  • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp phép và hoạt động của Trang tin điện tử và Mạng xã hội
  • Tư vấn lựa chọn loại hình đăng ký phù hợp
  • Tư vấn về nhân sự, tài chính, nội quy hoạt động của Trang tin điện tử và Mạng xã hội
  • Tư vấn, xây dựng đề án, quy chế hoạt động của Trang tin điện tử và Mạng xã hội
  • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các hồ sơ cấp phép
  • Đại diện khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp phép
  • Theo dõi, giám sát quá trình xử lý hồ sơ
  • Tiếp nhận, thông báo chấp thuận cơ quan cấp phép đăng ký Trang tin điện tử và Mạng xã hội

QAGgroupxin giới thiệu Dịch vụ Tư vấn và đề nghị cấp phép Trang tin điện tử và Mạng xã hội với giải pháp tư vấn chuyên sâu từ các Luật sư của Chúng tôi.

Vui lòng tham khảo chi tiết Dịch vụ hoặc liên hệ với các Chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related