28/05/2017

Dịch vụ Đăng ký cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ Đăng ký cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam

 

Xu thế toàn cầu hóa kéo theo dịch chuyển lao động giữa các khu vực, quốc gia ngày càng phổ biến và thường xuyên. Nguồn nhân lực trình độ cao, có chuyên môn và kỹ năng, được đào tạo tốt luôn trở thành đối tượng được quan tâm và tuyển dụng. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, đội ngũ lao động trong đó có các lao động người nước ngoài đến lao động và làm việc ở Việt Nam là một tất yếu. Lao động là công dân nước ngoài (Người lao động nước ngoài) làm việc tại Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định pháp luật. Các Luật sư và Chuyên viên Tư vấn của chúng tôi am hiểu các quy định pháp luật đối với Người lao động nước ngoài tại Việt Nam, với dịch vụ Đăng ký đề nghị cấp phép cho Lao động người ngoài tại Việt Nam chúng tôi Tư vấn các khía cạnh sau:

(i). Tư vấn về cấp phép cho Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(ii). Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, trình tự cấp phép cho Người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

(iii). Đề xuất xây dựng hồ sơ đề nghị cấp phép.

(iv). Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ cấp phép đối với Người lao động nước ngoài.

(v). Dự thảo bộ hồ sơ đề nghị cấp phép cho Người lao động nước ngoài.

(vi). Đại diện Khách hàng làm việc và đệ trình hồ sơ đề nghị cấp phép Người lao động nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền.

(vii). Theo dõi quá trình thẩm tra, xét duyệt hồ sơ tại cơ quan cấp phép có thẩm quyền.

(viii). Tiếp nhận và thông báo chấp thuận hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung cấp phép.

Đề nghị cấp phép đối với lao động nước ngoài là một dịch vụ được QAGgroup giới thiệu và cung cấp đến các tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related