28/05/2017

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ Thương hiệu kinh doanh

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ Thương hiệu kinh doanh

 

Ngày nay, Thương hiệu trở thành yếu tố sống còn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Ở góc độ thị trường, khi sự khác biệt không nhiều về các đặc tính sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, điều kiện phân phối và giá,… thì yếu tố Thương hiệu của sản phẩm, dịch vụ càng có tính chất quyết định đến khả năng cạnh tranh.

Nhãn hiệu Hàng hoá, Bản quyền Tác giả là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên Thương hiệu.Thiết lập và định vị Thương hiệu là cả một chặng đường dài, cộng hưởng nhiều yếu tố, có cả thành công và thất bại. Xác lập quyền sở hữu thông qua cơ chế bảo hộ pháp lý đối với Thương hiệu là một điều kiện quyết định bảo vệ pháp luật của Thương hiệu.

QAGgroup giới thiệu Dịch vụ Đăng ký bảo hộ Thương hiệu (Đăng ký Bản quyền Tác giả và Nhãn hiệu Hàng hoá) với các tư vấn và giải pháp được thực hiện bao gồm:

  • Tư vấn quy định pháp luật về đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Tư vấn phân loại/nhóm Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Tư vấn lựa chọn hình thức đăng ký/nộp đơn đăng ký
  • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Đại diện khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Theo dõi, giám sát quá trình xử lý hồ sơ đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa
  • Nhận kết quả và bàn giao kết quả đăng ký Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa tới khách hàng

QAGgroup xin giới thiệu Dịch vụ Đăng ký bảo hộ độc quyền Thương hiệu – Một trong những dịch vụ đặc biệt với các giải pháp tư vấn chuyên sâu từ các Luật sư của Chúng tôi. Vui lòng tham khảo chi tiết Dịch vụ hoặc liên hệ với các Chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related