26/05/2017

Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

Tương tự như Công ty Cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp) không có giải thích về từ ngữ khái niệm Công ty TNHH một thành viên; theo tinh thần quy định tại Điều 63, Luật doanh nghiệp 2005; có thể hiểu: Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp có duy nhất một thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) đầu tư vốn thành lập.
(i). Vốn đối với Công ty TNHH một thành viên:
Cũng theo Điều 63, Luật doanh nghiệp 2005, vốn đối với Công ty TNHH một thành viên được quy định như sau:
(i1). Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;
(i2). Thành viên đầu tư vốn là chủ sở hữu công ty;
(i3). Có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn, tuy nhiên không được quyền phát hành cổ phần;
(i4). Chủ sở hữu công ty chỉ được rút/giảm vốn khi chuyển nhượng vốn sang cho người khác và/hoặc cam kết đã chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính (nếu có) của công ty.
(ii). Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo Điều 21, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 hướng dẫn về đăng ký kinh doanh quy định thành lập Công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Dự thảo Điều lệ công ty;
(ii3). Đối với chủ sở hữu là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
(ii4). Đối với chủ sở hữu là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;
(ii5). Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
(ii6). Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Công ty TNHH một thành viên:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related