26/05/2017

Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Trường Giang (TGI)

Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Trường Giang (TGI)

Với một phong cách mới, TGI luôn nỗ lực sáng tạo để xây dựng và phát triển các giải pháp vận chuyển, giao nhận đầy sáng tạo và tốt nhất cho khách hàng và đối tác nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

TGI cung cấp các giải pháp về vận chuyển hàng hóa theo nhu cầu của khách hàng; theo dõi lô hàng và đơn hàng theo yêu cầu; dịch vụ tư vấn khách hàng về giao nhận hàng hóa.

Với mục tiêu trở thành Công ty giao nhận chất lượng, giúp khách hàng tin tưởng và tự hào khi làm việc hơn là khao khát trở thành một Công ty lớn nhất và rẻ nhất.

QAGgroup vinh dự là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp về Luật – Doanh nghiệp và Kinh doanh cho Khách hàng Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Trường Giang.

KHÁCH HÀNG Related