26/05/2017

Công ty cổ phần MOBIFOS

Công ty cổ phần Mobifos

 

Tầm nhìn và chiến lược

Mobifos là một trong những doanh nghiệp cung cấp các giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp nội dung số và dịch vụ giá trị gia tăng hàng đầu tại Việt Nam.

Mobifos hướng tới trở thành doanh nghiệp cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin, cung cấp nội dung số và dịch vụ giá trị gia tăng hàng đầu tại Việt Nam.

Mobifos cung cấp các Dịch vụ

  • Dịch vụ giải trí và mạng xã hội
  • Dịch vụ vui chơi giải trí trên truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng. Giải pháp phần mềm, cổng thông tin và mạng xã hội. Dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng phần mềm.
  • Hệ thống Công nghệ thông tin
  • Giải pháp chăm sóc khách hàng và marketing. Hệ thống CNTT và Viễn thông phục vụ Giáo dục. Tư vấn thiết kế hệ thống mạng.
  • Dịch vụ giá trị gia tăng
  • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và ứng dụng trên Mobile. Dịch vụ nội dung số, thanh toán trực tuyến và thương mại điện tử. Đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng viễn thông, Internet.

Mobifos đang ngày một hoàn thiện và phát triển chuyên nghiệp hơn.

QAGgroup vinh dự là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp về Luật – Doanh nghiệp và Kinh doanh cho Khách hàng Công ty Cổ phần Mobifos.

KHÁCH HÀNG Related