28/05/2017

Chính sách tuyển dụng và nghề nghiệp

Chính sách tuyển dụng và nghề nghiệp

QAGgroup là tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tư vấn uy tín, chuyên nghiệp. Với dịch vụ Luật, Tư vấn Kinh doanh và Doanh nghiệp là sản phẩm cốt lõi. Chúng tôi luôn hiểu rằng, Nhân sự là nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ; qua đó tạo dựng hình ảnh thương hiệu QAGgroup gắn liền với cam kết “tất cả vì giá trị đích thực của bạn” dành cho khách hàng.

Chúng tôi xây dựng chính sách tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp dành cho ứng viên luôn gắn với công việc phù hợp với định hướng phát triển và sử dụng dịch vụ của khách hàng. QAGgroup thực hiện tuyển dụng thường niên đối với các Ứng viên dự tuyển tại các vị trí đáp ứng công việc gồm:

(i). Luật sư

(ii). Người tập sự hành nghề Luật sư

(iii). Chuyên viên tư vấn Luật

(iv). Chuyên viên Kế toán tổng hợp

(v). Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

(vi). Chuyên viên tư vấn Đầu tư

(vii). Chuyên viên phát triển thị trường và phát triển chuỗi dịch vụ bán hàng

(viii). Thực tập sinh thuộc các ngành cho các công việc được nêu trên

QAGgroup luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và bình đẳng. Chúng tôi tuyển dụng, đào tạo và định hướng phát triển nhân sự gắn với xu hướng, nhu cầu của khách hàng. Thông qua nhu cầu của khách hàng, chúng tôi hướng các dịch vụ và giải pháp sẽ được thiết lập và cung cấp. Con người sáng tạo những hệ thống giá trị, duy trì và cung cấp đến đối tác và khách hàng, giúp khách hàng được sử dụng, thụ hưởng những giá trị tối ưu nhất.

Chúng tôi chào mừng ứng viên có năng lực tham gia đội ngũ Nhân sự QAGgroup cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Cơ Hội Nghề Nghiệp Related